Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Věda, výzkum a spolupráce
Najít: OK!

Věda, výzkum a spolupráce

Současné výzkumné projekty

  • European Population Committee - Working group on: "The Demographic Consequences of Economic Transition in Countries of Central and Eastern Europe"
  • Grant GAČR reg.č. 205/00/092 - Analýza a prognózy populačního vývoje ČR - Česká republika 2000
  • Grant GAČR reg.č. 403/00/1521 - Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na přežívání dětí v prvním roce života - Česká republika 2000
  • Grant GAČR reg.č. 403/01/1099 - Veřejnost, demografické procesy a populační politika - Česká republika 2001 (druhé kolo evropského komparativního výzkumu)
  • Grant GAUK reg.č. 342/1998/A SP/PřF - Diferenční úmrtnost v České republice a její regionální aspekty - Česká republika 1998
  • Grant IGA reg.č. NJ/5764-3 - Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typů vrozených vad v České republice - Česká republika
  • Tempus Join European Project - Applied Demography for Public Administration
  • Thematic Network for Integrated European Population Studies Project 5RP EU
  • Výzkumný záměr MSM 113100007 - Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti - spoluúčast katedry na řešení

Další současné projekty

SpolupráceNa začátek stránky | Na hlavní stránku