Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Personální složení katedry
Najít: OK!

Personální složení katedry

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Zástupce vedoucího a
poradce pro studium:
RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Tajemník katedry: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Sekretářka katedry: Jarmila Tesková
Interní členové katedry: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
RNDr. Boris Burcin
RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Mgr. Marek Tietze
Emeritní profesor: Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.
Externí učitelé: Mgr. Hana Hašková, Sociologický ústav AV ČR, Praha
PhDr. Aleš Kabátek, CSc., UK FF, Praha
Ing. Hana Šlégrová, ČSÚ, Praha
Doc. Milan Tuček, CSc., Sociologický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Jan Krajhanzl, FF UK, Praha


Na začátek stránky | Na hlavní stránku