Katedra demografie a geodemografie, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Hlavní stránka

Najít: OK!

Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

Telefon: (02) 2195 2423
Fax: (02) 2492 0657
E-mail: pavlik@natur.cuni.cz

Web: fse.ujep.cz/~pavlik

Vzdělání

Studium

1951 - 1956 Vysoká škola ekonomická - Ing. - statistika
1962 - Ekonomický ústav „SAV - Csc. - ekonomie
1982 - Moskevská státní universita - DrSc. - ekonomie

jazykové znalosti: francouzština, angličtina, ruština - UN Proficiency Exams

Pracovní zařazení

1956 -1957 Ústav hygieny - statistika a demografie
1958 -1963 Ekonomický ústav ČSAV - demografie
1964 - Přírodovědecká fakulta UK - demografie

Pedagogické hodnosti

1968 -docent obecné demografie
1990 -professor demografie

Zahraniční stáže, pracovní a přednáškové pobyty

19633 měsíční studijní pobyt - INED, Paříž
1968 - 19713 letý pracovní pobyt v Demografickém oddělení OSN, New York
19703 měsíční přednáškový pobyt v Demografickém centru OSN, Káhira
19786 měsíční přednáškový pobyt na Moskevské státní universitě, Moskva
19931 měsíční přednáškový pobyt na Universitě Loouis Pasteur, Strasbourg
200114 denní přednáškový pobyt na Universitě Louis Pasteur, Strasbourg

Individiální přednášky na universitách v Paříži, Berlině, Dublinu, Princetonu, Providenci, Philadelphii, Tallinnu, Beogradě, Zagrebu, Varšavě, Sofii, Římě, Bratislavě

Členství v profesionálních organizacích

 • Union International for the Scientific Study of Population
 • European Association for Population Studies (1982- 1990 místopředseda)
 • Association internationale des démographes de la langue française
 • Československá / Česká demografická společnost (1964-1968 vědecký tajemník, 1977-1999 předseda)
 • Česká geografická společnost
 • Masarykova sociologická společnost
 • Česká statistická společnost
 • Česká politologická společnost
 • Česká antropologická společnost
 • Členství ve vědeckých a odborných radách
 • Populační komise Rady Evropy, Strasbourg (od 1992)
 • Česká statistická rada (od 1995)
 • Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UK (1990 - 2000)
 • Vědecká rada fakulty informatiky a statistiky VŠE (1997- 2001)
 • Vědecká rada sociálně ekonomické fakulty University J.E. Purkyně Ústí n.Lab. (od 1995)
 • Vědecká rada fakulty sociálních věd UK (od 1996)
 • Vědecké kolegium geologie a geografie ČSAV (1990-1992, místopředseda)
 • Grantová agentura České republiky (1993 - 1996 členem podoborové komise pro historické vědy, národopis, dějiny umění a hudební vědu, 1996 -1997 členem komise pro společenské vědy, 1998-1999 předseda komise pro společenské vědy)
 • Grantová agentura AV ČR (1992-1994 mísdtopředseda): Odborné zaměření - Světový populační vývoj, teoretická demografie, populační politika

Seznam publikací

Dynamics of Economic and Social Population Structures of Czech Lands (In Czech). Demografie 3, Praha 1959, pp. 145-155.
Population of the Czech Lands and Slovakia from the Point of View of Potential Demography (In Czech). Statistika a demografie II, Praha 1961, pp. 371-397.
Outline of the World Population Development (in Czech), N„SAV Praha l964, 303 p.
Multilingual Demographic Dictionary (editor, Czech version). N„SAV Praha 1965, 156 p.
To the General Concept of Population Reproduction (In Czech). Statistika a demografie V, Praha 1965, pp. 17-25.
Some Problems of Population Development (In Serbian). Stanovništvo 1, 1966, pp. 29-39.
Questions of Population Projections in Czechoslovakia (In Russian). In: Sovershenstvovanije planirovanija i upravlenija narodnom khozjastvom, Moscow 1967, pp. 378-393.
Demographic, Geographic, Economic and Social Problems in Population Censuses in Historical Development (In Polish). Roczniki dzejów spolecznych i gospodarczych, tom XXVIII, Poznan 1967, pp. 11-30.
Les probl?mes de la revolution démographique. IUSSP Conference, Contributed Papers, Sydney 1967, pp. 289-291.
Demography of Africa, AUC-Geographica l/l970, pp. 25-59.
Problemas de la fertilidad de una población. Conferencia regional latinoamericana de población, Actas 1, Mexico 1970, pp. 246-253.
Age specific fertility rates: world view, AUC-Geographica 2/1972, pp. 3-43.
Czechoslovakia, in: B.Berelson ed.: Population Policy in Developed Countries, McGraw Hill, New York l974, pp. 319-354 (with V. Wynnyczuk).
Growth of the World Population and policies for Controlling it, Problems of economics, July l975, pp. 3-22 (with A.Isupov).
Differentition of demographic systems according to development and rank with special regard to the third world, European Demographic Monographs, vol.V, The Hague l975,46 p. (with M.Hampl).
Einige theoretischen Fragen der Bevölkerungspolitik und die Situation in derTschechoslowakei. In: Problemen der Demographie, Akademie Verlag Berlin, l975, pp.46-58.
Survey of Population Climate (in Czech), UK Prague l977, 298 p.
On the Nature of Demographic and Geodemographic Structures, AUC-Geographica l/l977, pp.3-23 (with M. Hampl).
The Influence of Population Changes on Socio-Economic Development, IUSSP Conference Mexico l977, vol.l2, pp. 503-514.
Changes in Czechoslovak Marital Fertility, in: Demographic Aspects of the Changing Status of Women, Martinus Nijhoff, Leiden l978, pp.65-77
Laws of Development of demographic Systems (in Czech),AUC-Geographica l/l981, pp. 3-31.
Some Laws Governing the Development of Demographic and Geodemographic Systems - the Example of Czechoslovakia (in Serbian), Ekonomski pregled 9-10/l981, pp.437-448 (with K.Kühnl).
Selected Features of Internal Migration in Czechoslovakia l950-l978, AUC-Geographica 2/l981, pp. 3-24 (with K.Kühnl).
Demographic Revolution as a General Law of Population Development (in Polish), SGPiS Warsaw l982, 278 p.
Principles of Demography (in Czech), Academia Prague l986, 722 p. (with J.RychtaÍiková and A. Šubrtová).
One-parent Families in Czechoslovakia, in: One-parent Families in Europe, TheHague/Brussels l986, pp.125-139 (with K.Kalibová).
Laws of Development of Demographic Systems, in: Demographic Transition, Akademie Verlag Berlin l983, pp.45-88.
Global contexts of Demographic and Geodemographic Development, in: Population Growth as a Global Problem, Berichte de Humboldt Universitat zu Berlin, 6 Jg.l986, Heft 3, Part 2, pp. 20-31 (with M.Hampl).
Fertility Decline in Czechoslovakia during the Last Two Centuries, Population studies vol. 44, l990, pp. 89-106 (with L.Fialová and P.Vereš).
Les conditions de vie des personnes agées: quelques aspects concrets et comparatifs, Travaux et recherches de l'I.D.P. Paris, No.4, l990, pp. 109-129.
General and Specific Features of the Reproduction after Demographic Revolution, AUC - Geographica, 2/1990, pp. 463-478.
Changements politiques et transition démographique en Europe de l'Est, Revue belge de démographie, l99l, vol. ll5, pp. 77-85.
Evolution de la population des principeaux centres urbains et des territories métropolitaines de la République tch?que. Revue belge de démographie 115e anné, fasc. 1-2-3, Bruxelles 1991, pp. 257-264 (with M. Hampl)
La Tchécoslovaquie, in: European Population, INED Paris l991, pp.191-208.
Les tendances démographiques longues en Europe de l'Est, Population 2/l99l, pp. 463-478.
Nuptiality and Family (editor, in Czech), Academia Prague l992, 254 p.
Review of Theory of Demographic Transition (M. Okolski). Polish Population Review 2, Warsaw 1992, pp. 196-200.
František Fajfr - work and life (in Czech), Acta demographica XI/l993, 213 p. (with A. Šubrtová).
Demography (not only) for demographers (in Czech), SLON Prague l993, l26 p. (with K.Kalibová and A.Vodaková).
Selected Social Aspects of Aging in Czechoslovakia. In: Causes and Economic Consequences of Population Aging, UN ECE, Geneva 1993, pp. 30-62.
Problems of Global Population Development and/or the Development of Global Problems of Mankind. AUC -Geographica 1, Praha 1993, pp. 3-14 (with M. Hampl).
L´évolution des cohortes scolaires. Travaux et Recherches de l´IDUP 6, Paris 1993, pp. 111-114.
Le niveau d´éducation et la fécondité. Travaux et Recherches de l´UDUP 6, Paris 1993, pp. 138- 146.
Familles larges, coexistence et transfer entre générations. AUC - Geographica, Supplement, Praha 1994, pp.125-132.
Les ménages familiaux incomplets. AUC - Geographica, Supplement, Praha 1994, pp. 101-112 (with M. Ku…era).
Population Trends on the Territory of the Czech Republic. Sborník „eské geografické spole…nosti, Praha 1994, pp. 101-110.
Reflections on Demography. In: Contributions to Demographic and Economic Sciences, Monographs of the Serbian Academy of Sciences and Arts, vol. DCXXXIV, pp. 109-118
Former Czechoslovakia. In: The Politics of East-West Migration (ed. Solon Ardittis). The Macmillan Press London, 1994, pp. 111-125 (with J. Marešová).
Demographic Transition and Contemporary Population Development. In: Balow M., P.Dostál and M. Hampl (eds.): Territory, Society and Administration - The Czech Republic and Industrial Region of Liberec. University of Amsterdam Press, pp. 31-39 (with M. Hampl and T. Ku…era).
Czech and Slovak Demography. In: The End of Czechoslovakia (J. Musil ed.). Central European University Press, Budapest 1995, pp. 15-39 (with M. Ku…era).
Population and Development. AUC - Geographica 1-2, Praha 1995, pp. 43-51.
World with the eyes of demography (In Czech). Demografie 1, Praha 1995, pp. 1-8.
Human Development Report - Czech Republic 1996 (coordinator and editor). UNDP and Faculty of Sciences, Charles University, Prague 1996, 91 p.
Population Development in the Czech Republic 1996 (editor with M. Ku…era). Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Prague 1997, 71 p.
Divorces in Europe. In: L.A. Vaskovics (ed.) Familienleibilder und Familienrealitäten, Leske + Budrich, Opladen 1997, pp. 187-198.
The Concept of Demographic Development. In: Kuijsten A. (ed.): The Joy of Demography..., Nethurd Publications, Amsterdam 1998, pp. 335-348.
Les stades importants du développement démographique. AUC - Geographica 2, 1998, pp.143-152.
Differences and Similarities of Population Development. In: Society, Parlament and Legislation, Chancellery of the Riigikogu, Tallinn 1999, pp. 144-150.
Population Development of the Czech Republic 1999 (editor with M. Ku…era). Deparment of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Prague 1999, 85 p.
Population Development of the Czech Republic 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 (editor with M. Kučera, in Czech). Department of Demography and Geodemography, Faculty of Science, Charles University, Prague 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Globalization and Integration of the World - Vision for the 21st century (in Czech). Ekológia & život 1, 2000, pp.8 - 10.


Na začátek stránky | Na hlavní stránku